Modulele
Paradigma HR

Organizatoric și administrativ

Organizarea resursei umane în raport cu procesele companiei este veriga de legătură dintre operațional și activitatea de HR. Structura organizatorică poate fi construită și actualizată facil, utilizând interfața intuitivă și flexibilă din modulul administrativ.  În funcție de nevoi și de modificările specifice, în aplicație se poate crea și actualiza foarte ușor organigrama companiei indiferent de numărul angajaților sau de complexitatea acesteia.

Utilizatorul Paradigma HR poate dezvolta, extrem de rapid, lista locurilor de muncă conform organigramei. Acestea vor fi corelate cu numărul de poziții din buget ținând cont de diferențierea între pozițiile ocupate și cele disponibile spre recrutare.

Orice post poate fi mutat facil dintr-un departament în altul sau poate fi permutat la un alt nivel de treaptă ierarhică, fie că aceasta este superioară sau inferioară.

Fișa fiecărui angajat oferă toate informațiile utile ale acestuia, precum și un istoric al evenimentelor importante și a sesiunilor de dezvoltare din cariera sa în companie.

Managementul competențelor

Recrutarea desfășurată corect și pe principii obiective garantează identificarea și angajarea celor mai potriviți candidați. Paradigma HR oferă exact mijloacele necesare pentru definirea precisă a profilului de angajat căutat, cuantificarea numerică a nivelului de competență necesară și posibilitatea de a raporta fiecare candidat la acest profil. Astfel se pot ocupa eficient pozițiile iar candidații valoroși pot fi orientați, în mod permanent, spre posturile potrivite.

Dezvoltarea competențelor & planificarea eficientă a trainingurilor pornește de la o evaluare precisă a realității din companie. Mecanismele Paradigma HR facilitează o analiză actualizată în timp real a situației din companie și permit dezvoltarea planurilor de training corespondente nevoilor. Rentabilitatea și eficiența trainingurilor sunt analizate și raportate astfel încât utilizatorul să poată lua cele mai bune decizii strategice pe termen scurt și mediu.

Evaluare anuală

Evaluările obiective sunt elementul secret al unui “brand de angajator” de succes. Pentru a lucra eficient și transparent, softul nostru oferă mecanismele și algoritmul necesar astfel încât toți angajații din organizație să primească obiective specifice, clare si cuantificabile. Astfel, cele doua perspective, cea profesională și cea comportamentală vor evolua corespunzător, toata activitatea fiecărui angajat, din timpul unui, trimestru, semestru sau an fiind minuțios oglindite în cadrul Paradigma HR. 

Rezultatele sunt reprezentate grafic și există analize comparative la nivel de companie, department și angajat.

Indicatori de performanță din perspectivă HR

Măsurarea indicatorilor de performanță ai companiei din perspectiva resurselor umane ajută totodată la înțelegerea trendului echipei interne și la identificarea aspectelor care prezintă riscuri premergătoare posibilelor probleme din viitor. Controlul și măsurarea acestor indicatori stau la baza deciziilor manageriale corecte, menite să favorizeze atât obținerea performanței operaționale cât și a dezvoltării culturii organizaționale meritocratice și orientate spre performanță.

Intercorelarea diferiților indicatori complementari și analizele derivate de gradul doi și trei permit înțelegerea în profunzime a realității organizaționale specifice resursei umane. Toate acestea stau la baza celor mai bune decizii manageriale pentru îmbunătățirea motivației și a performanțelor echipelor interne.

Industry 4.0 compliant

Paradigma HR - Industry 4.0 compliant

Paradigma HR integrează principiile interconectării, transparenţei, asistenţei tehnice și a
sistemului decizional descentralizat.

Vreau Paradigma HR ®
2024 © Adaptive Management Software. Toate drepturile sunt rezervate.
layers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram