Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru compania noastră și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Adaptive Management Software SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care le transmiteți prin intermediul website-ului www.paradigma-suite.com, operator care răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Datele companiei:

ADAPTIVE MANAGEMENT SOFTWARE S.R.L.

CUI: RO 39227140

Reg.Com.: J05/937/2018

Tara: ROMANIA

Adresa: JUD. BIHOR, SAT CHERESIG COM. TOBOLIU, CHERESIG, NR.371

Unde vă stocăm datele?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise și prelucrate doar în cadrul companiei noastre - Adaptive Management Software SRL.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei Adaptive Management Software SRL. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai în scopul îmbunătățirii serviciile pe care vi le oferim. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific exprimat mai jos.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți utiliza secțiunea special creată pe site-ul
www.paradigma-suite.com.

Dreptul la portabilitate

Ori de câte ori Adaptive Management Software SRL vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe site-ul
www.paradigma-suite.com, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră. Dacă ați făcut achiziții fără să create un cont pe site-ul nostru și doriți să faceți o modificare, va trebui să ne contactați telefonic sau la adresa de mail office@paradigma-suite.com.

Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de
Adaptive Management Software SRL, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
* aveți o
achiziție deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
* aveți o datorie neplătită
către Adaptive Management Software SRL, indiferent de metoda de plată;
* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în
Adaptive Management Software SRL. Astfel, nu vom continua să prelucrăm datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;
* modificând setările contului dumneavoastră pe site-ul
www.paradigma-suite.com;

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați
Adaptive Management Software SRL să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim al Adaptive Management Software SRL, vom restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Adaptive Management Software SRL trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă Adaptive Management Software SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa office@paradigma-suite.com

Responsabilul cu protecția datelor
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa
office@paradigma-suite.com, menționând “Protecția datelor cu caracter personal” în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Dacă sunteți de părere că Adaptive Management Software SRL vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Politicii de confidențialitate
Este posibil ca, la anumite intervale, pentru a fi în conformitate cu legislația în vigoare, Politica de confidențialitate să fie modificată updatată. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Politici de confidențialitate prin e-mail.

Formular de retragere a consimțământului în vederea prelucrării
Formular pentru a primi informații cu privire la datele personale
Cerere „să fiu uitat” – ștergerea datelor cu caracter personal
Cerere de transferabilitate a datelor cu caracter personal
Cerere de corectare a datelor cu caracter personal.

2024 © Adaptive Management Software. Toate drepturile sunt rezervate.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram